32 om kärlek (1970) - lyrik

En av de 32 dikterna om kärlek:

dina händer om kvällen

natten tar på sig sina svarta handskar och går ut i skymningen
där björkarna reser sitt vita staket runtom kvällen och i dunklet
blänker konvaljerna i droppar av kvarglömt ljus och trasten
trär sin tråd i ensamhetens bleka nål över starrens grå vadmalsprocession
och smultronhultens kvällsskuggor reser sig i grindhålens laviga tomrum
där gransusningen stiger och faller i dovgröna lietag och medan kvällen 
faller sönder i blekblå rök stänger dina händer ute dagens oro

ytterligare en:

bakom palissaden


dagens dinosaurkropp sväller upp ur nattens gräs tills ballongskalet
täcker himlens vrår och gryningen vissnat och slokar i spindelväv
över ängarna och morgonen stävar för fulla segel mot horisonten
och fåglarna reser spetsiga visselpalissader runt om oss till ett skydd
och daggen är droppar av klar nervgas som dödar inkräktarna
och fällor blir resta på betryggande avstånd och långt från blanka
ögons gällhet ligger vi och du vaggar en meter ovanför mig förtöjd
vid min navel uppblåst av min röda cykelpump som gnisslat dig full
som en trind vätgasballong utan ballaster rör du dig över mig
utan att andra ljud förmärks än från syrsor och nynnandet från blommorna
utanför oss som snart slår sitt pollen över oss och rotar sina revor
i oss tills vi blir två vita myllor fulla av blommor och bara frostens 
frasande hörs när kvällen kommer

samt en tredje:

sommar


gökarna gal i sin sal snurrar runt kring sin navel hugger och slår
sommarn är här på sina kransar hör hur jag gal nu är jag här
på dina kransar hugger och slår gal runt din navel snurrar och slår 
blommorna väller aftonen kväller solen slänger kring horisonten
gal som en gök hugger och slår sommaren rinner bland doftande malvors 
blusande linning med tordyvlars mjäckande surr hänger och slänger
på krokiga ben jag i dina kransar midsommarstång midsommarstång 
långa natten långa stång sommarens fötter smackar i daggen
natten slår ut sin röda kappa fodrad med blåa rop från en gök
kärlek sin kos kärlek sin kos dingla och slå jag är en kläpp
i din sommarklocka krossas till dagg ligger i slagg blänker bland gräs
i tidiga morgondimman

Kontakt

HomanSällskapet info@homansallskapet.se