Värva en ny medlem!

11.09.2014 23:53

Värva en ny medlem och få en signerad bok direkt från VSF som belöning.

Allt du behöver göra är att värva en medlem (eller flera, du får en bok för varje ny medlem!) och meddela detta via mail till vår sekreterare Monika Stenlund: info@homansallskapet.se

När den nya medlemmen betalat sin medlemsavgift får du en ny bok vid kommande Homanmöte direkt ur VSF:s hand.

Styrelsen

Kontakt

HomanSällskapet info@homansallskapet.se