Medlemsavgift 2015

06.01.2015 12:41
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2015!
150 SEK sätts in på HomanSällskapets plusgirokonto 4335130-3.
Glöm inte att anteckna avsändare!
 

Vi ber dig också meddela din e-postadress till vår sekreterare Monika Stenlund genom att skicka ett email till info@homansallskapet.se

På så vis kan vi snabbt nå dig med förfrågningar angående resor samt andra arrangemang som vi planerar. Ändrar du postadress eller e-post så kom i håg att meddela Monika.

Kontakt

HomanSällskapet info@homansallskapet.se