Sammankomster

Winné Lyander-Hedman 06.01.2015
Hej!

Jag är en intresserad medlem av Homansällskapet men har litet svårt att delta i möten och andra trevligheter då de oftast infaller på vardagar. Detta gör att jag måste ta semester åtminstone en dag för att kunna vara med samt ordna boende för en natt. Hotellpriser är dessutom högre i veckorna än under helgerna. Skulle inte något, förslagsvis årsmötet, kunna förläggas över en helg så att vi som bor långt borta kan vara med också?

Ny kommentar

Kontakt

HomanSällskapet info@homansallskapet.se